Information om livsmedel

Förpackade livsmedel som säljs i butik ska vara märkta med viss information för att kunden ska kunna välja en produkt som uppfyller deras krav. Märkning av livsmedel är reglerat i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

Förordningen omfattar bland annat regler om vilka märkningsuppgifter som ska finnas på färdigförpackade livsmedel som säljs i butik. De är:

Livsmedlets beteckning

Beteckningen ska ge kunden en klar uppfattning om vilket slags livsmedel hon eller han köper. Vissa beteckningar är skyddade och får bara användas på varor som uppfyller de särskilda regler som gäller för dessa varor. 

Ingrediensförteckning

Alla ingredienser som använts för att tillverka livsmedlet ska finnas med i ingrediensförteckningen. De ska anges i fallande storleksordning efter vikten som de hade vid tillverkningstillfället. 

Allergimärkning

Kunden ska alltid få information om vissa kända allergiframkallande ämnen har använts vid tillverkningen av ett livsmedel. Allergenerna ska framhävas så att de tydligt syns i förhållande till resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom typsnitt, stil eller bakgrundsfärg. 

Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser

Mängden av vissa ingredienser som är avgörande för köpet ska anges i märkningen. Det kan vara mängden blåbär i blåbärsmuffins eller kött i kåldolmar. Vanligtvis anges mängden i procent.

Nettokvantitet

Vikten eller volymen på livsmedlet eller maträtten. Själva förpackningens vikt får inte räknas med.

Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag

De flesta livsmedel ska märkas med bäst före-dag och anvisningar om hur livsmedlet ska förvaras. Mycket känsliga livsmedel märks med sista förbrukningsdag.

Ett livsmedel som passerat sista förbrukningsdagen får inte säljas.

Speciella anvisningar för förvaring eller användning

Om livsmedlets hållbarhet påverkas av hur det förvaras så ska förvaringsanvisning finnas på livsmedlet. Det kan exempelvis vara en förvaringstemperatur eller en uppmaning att förvara torrt och svalt.

Namn eller firmanamn och adress

Alla färdigförpackade produkter ska vara märkta med namn och adress till antingen tillverkare, förpackare eller säljare. För företag i Sverige kan telefonnummer anges istället för adress.

Ursprung

Vissa livsmedel ska märkas med ursprung. Detta gäller bland annat fisk och skaldjur samt nötkött och honung. För övriga livsmedel gäller att ursprunget på produkterna ska anges om avsaknaden av ursprungsmärkning kan vilseleda konsumenten.

Bruksanvisning

En bruksanvisning ska finnas på livsmedel om avsaknaden av sådan gör det omöjligt att använda livsmedlet på rätt sätt. En bruksanvisning kan exempelvis innehålla information om hur livsmedlet ska tillagas, tinas eller spädas.

Verklig alkoholhalt

Drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol ska märkas med verklig alkoholhalt.

Ursprungsmärkning

Det finns även särskilda bestämmelser för ursprungsmärkning av nötkött, tilläggsmärkning av fiskprodukter, nyckelhålssymbol, kontrollmärke på köttprodukter med mera.