Material av plast och livsmedel

Plast är ett av de vanligaste materialen som används i kontakt med livsmedel. Plast kan innehålla skadliga ämnen som kan föras över till livsmedel. Därför är det viktigt att du kontrollerar att den plast ni använder får användas till livsmedel.

Plast kan innehålla skadliga ämnen som kan föras över till livsmedel. Det innebär en risk för människors hälsa. Riskerna är störst när feta, sura, alkoholhaltiga, varma livsmedel förvaras i plastmaterial. Risken är också stor för livsmedel som har lång lagringstid i plast. Därför är det viktigt att du kontrollerar att den plast ni använder får användas till livsmedel.

Er egen kontroll

Du som har en livsmedelsverksamhet ska ta reda på att materialet kan användas till livsmedel. Är plastmaterialet ni använder gjort för att komma i kontakt med livsmedel? Det är viktigt ni har en bra dialog med er leverantör. 

Berätta för leverantören:

 • vad förpackningen ska användas för
 • till vilka livsmedel och
 • hur de ska hanteras.

En del förpackningar har märkning som säger vad materialet får användas till. Det gäller framför allt material som är inköpta i detaljhandeln.

Plast kan antingen vara märkt med:

 • orden ”för livsmedel” eller
 • symbolen som säger att det är godkänt för livsmedel.

Använder du materialet på rätt sätt?

Du ska också veta att materialet du använder används på rätt sätt och att det är tillverkat för ditt användningsområde. Materialet kan till exempel vara märkt med symboler som visar vad det är tillverkat för.

Det kan också stå information om temperatur i texten, till exempel ”-40 - +100”. Det betyder att det är inom det här temperaturområdet som du kan använda materialet.

Köp av material hos grossist 

Saknas märkning på förpackningen och materialet är köpt hos en grossist? Då ska grossisten kunna lämna information, till exempel:

 • på sin hemsida eller
 • genom en dokumentation - förklaring om överensstämmelse (Declaration of Compliance (DoC)). Genom detta dokument ska du få svar på all nödvändig     information, så att du kan använda materialet på rätt sätt.

Material för engångsbruk

Om ni väljer att återanvända engångsförpackningar ska ni först vara säkra på att materialet/produkten är avsett för detta. Det gäller till exempel gräddfilshinkar, sylthinkar eller glassförpackningar.

Det kan till exempel hända att materialet inte tål maskindisk med basiska diskmedel utan att ytan luckras upp. Ni måste alltid ta reda på om materialet eller produkten är lämplig för förvaring av det avsedda livsmedlet. En förpackning som är avsedd för kylvaror kan vara olämplig att kyla ner en varm gryta i. Det är inte heller alla förpackningar som är gjorda för marinader med lågt pH.

Spårbarhet

Precis som för livsmedel ska du kunna spåra alla material du använder:

 • ett steg bakåt (var det är inköpt, när och vilket material det är) och 
 • ett steg framåt (vem du sålt det till, när och vilket material).

Ett steg framåt gäller bara om du säljer produkter till andra livsmedelsföretag. Om du säljer till slutkonsument till exempel i en butik eller restaurang behöver du inte kunna spåra materialet ett steg framåt. Ett enkelt sätt att spåra är använda följesedlar och fakturor.

Om kontaktmaterial

Från juli 2021 kan myndigheter bedriva kontroll av verksamheter som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Klicka här för att läsa mer om kontakmaterial på Livsmedelsverket

Varför kontrollerar Miljö & Hälsoskydd plast?

Syftet med kontrollen är att avgöra om:

 • de plastförpackningar som ni använder är lämpliga att använda till era livsmedel
 • förpackningar förvaras på rätt sätt
 • era rutiner leder till att rätt material används till rätt livsmedel och
 • att ni kan spåra materialet ett steg framåt och ett steg bakåt.

Klicka här för att komma till informationsbladet om material av plast och livsmedel.