Utformning av lokal

En livsmedelslokal ska vara utformad och anpassad till den hantering som bedrivs. Lokalen ska hållas ren och vara i gott skick.

Utformning och inredning

Lokalens utformning och inredning ska förhindra att livsmedel förorenas av exempelvis bakterier, smuts eller giftiga material. Ytor ska vara släta, täta och lätta att rengöra. Inredning bör även vara tålig mot fukt och nötning.

Exempel på lättskötta material är rostfritt, kakel och klinker. Bänkar och hyllor ska antingen sluta tätt mot golv och väggar eller vara byggda så att man lätt kommer åt att göra rent under och bakom inredningen.

Bra flöde

Flödet mellan ren och smutsig hantering ska vara anpassat till lokalen för att förhindra att livsmedel förorenas. Exempelvis bör inte smutsig disk och avfall transporteras genom beredningsutrymmen där oförpackade livsmedel hanteras. Omklädningsrummet bör vara placerat så att man kan byta till arbetskläder innan man kommer in i köket.

Andra krav

Lokalen behöver vara anpassad till din verksamhet. Vill du veta vad lagen säger så finns information i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Läs särskilt i Bilaga II om krav på livsmedelslokaler.

Även andra myndigheter kan ställa krav på lokalen, till exempel:

  • Arbetsmiljöverket. 
  • Byggnadsförvaltningen kan kräva bygglov eller bygganmälan för uteservering, nybyggnation och ändringar. 
  • Förvaltningen för Teknik kan begära att fettavskiljare installeras för avloppet.
  • Serveringstillstånd från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd krävs för att få sälja alkohol. 
  • Ska du ha gasolbrännare behöver du tillstånd för hantering av brandfarlig vara från Räddningstjänsten.
  • Ragn-Sells hanterar livsmedelsavfall och andra sorters avfall. Ansök om abonnemang för avfall. Kontakta gärna Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 om du vill veta mer om de olika abonnemangen, eller ditt nuvarande abonnemang.

Har du kyl-, frys- eller ventilationsanläggningar som innehåller köldmedier ska du anmäla detta till Miljö & Hälsoskydd och göra en årlig rapport om läcksökning.