Miljöfarlig verksamhet

Vissa verksamheter är så kallade miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Många av dessa måste du anmäla eller söka tillstånd för.

Så anmäler du eller söker tillstånd

Exakt vilka verksamheter som kräver en anmälan och vilka som behöver tillstånd kan du hitta i miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordningen

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport och skjutbanor. Även när en verksamhet ändras kan du behöva anmäla förändringen.

Så anmäler du

Blanketten anmälan om miljöfarlig verksamhet ska vara inne senast sex veckor innan verksamheten startar. Den ska lämnas in i två exemplar, eftersom ett exemplar skickas till länsstyrelsen.

Så söker du tillstånd

Ska du söka tillstånd för din verksamhet kontaktar du i första hand Länsstyrelsen i Hallands län. Tillståndsprövningen sker hos miljödomstolen eller hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beroende på typ av verksamhet.

Länsstyrelsen i Hallands län

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift när du anmäler miljöfarlig verksamhet. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Avgifter

Verksamheter du inte behöver anmäla

Vissa verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser även om du inte behöver anmäla dem. Exempel på sådana bestämmelser är regler för hänsyn, egenkontroll, förvaring och hantering av kemikalier, farligt avfall, tömning av oljeavskiljare, buller och lukt. 

Verksamheter i ett vattenskyddsområde

Har du en verksamhet inom ett vattenskyddsområde ställs hårdare krav på din verksamhet. Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan. 

Vattenskyddsområden och regler