Bilvårdsanläggningar

Till bilvårdsanläggningar räknas fordonstvättar, bensinstationer, bilverkstäder, rostskyddsverkstäder och billackeringar.

Vad som gäller för spillvatten från bilvårdsanläggningar kan du läsa i ”Inga utsläpp - regler för bilvårdsanläggningar och p-platser”. Du hittar dokumentet längst ner på sidan.

Föroreningar svåra att bryta ner

Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanligt förekommande föroreningar är olja och metaller från bilarna samt organiska ämnen i tvättkemikalier och avfettningsmedel. Några av dessa föroreningar är svåra att bryta ner i våra avloppsreningsverk. Föroreningarna kan också ha en negativ effekt på de mikroorganismer som utgör den biologiska reningen. 

Detta gäller för egenkontroll

Så hanterar du kemikalier