Offentliga lokaler

En offentlig lokal är en lokal som allmänheten har tillträde till, till exempel skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem och idrottsanläggningar. Innan du startar vissa av dessa verksamheter är du skyldig att lämna in en skriftlig anmälan till Miljö & Hälsoskydd. Vilka verksamheter det gäller bestäms av miljöbalken.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma den och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en anmälningsavgift för de verksamheter du måste anmäla. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Avgifter

Verksamheter du är skyldig att anmäla:

  • bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor
  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och internationell skola.
  • solarium för allmänheten

Verksamheter du gärna får upplysa om:

  • hotell, pensionat, campinganläggningar eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrottsanläggningar
  • lokaler för vård och annat omhändertagande. Exempelvis sjukhem, ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder och lokaler för hälso- och sjukvård, tandvård och liknande
  • hyresfastigheter och bostadsrättsfastigheter

Det kostar inget att upplysa om dessa verksamheter. 

Varför ska du anmäla eller upplysa om offentlig lokal?

God hygien, en väl inredd lokal, egenkontroll och kunskap hos dig som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta. Genom att du anmäler din verksamhet vet Miljö & Hälsoskydd vilka nya verksamheter som startar och kan ge dig nyttiga råd och anvisningar. Detta gäller både de verksamheter som du är skyldig att anmäla och de som du gärna får upplys om. Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn på samtliga verksamheter.

Du ska även anmäla om du gör förändringar av verksamheten eller ta över verksamheten.