Receptfria läkemedel

Du som vill sälja receptfria läkemedel i din detaljhandel måste först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverkets webbplats finns information om de regler som gäller för att få sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln och hur du anmäler det. Bland annat ska det finnas ett egenkontrollprogram och det måste finnas tydlig skyltning om att det är 18-års gräns på att få köpa receptfria läkemedel. 

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra ställen än apotek. Miljö & Hälsoskydd har ansvar för att kontrollera att försäljarna följer de lagar och förordningar som finns och tar därför ut en avgift för de kontroller som utförs.

Vi rapporterar brister

Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheter. Om Miljö & Hälsoskydd upptäcker brister så rapporterar vi dessa till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.