Verksamhet i ett vattenskyddsområde

Om du har en verksamhet i ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav. Det är för att minska risken för att vattnet förorenas.

Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, gräv- och schaktarbeten, skogsavverkning, spridning av bekämpningsmedel, borrning med mera.

I Kungsbacka finns fyra vattenskyddsområden. Läs mer om vilka det är och vad som gäller i respektive område. 

Kungsbackas fyra vattenskyddsområden och regler