Farliga metaller i smycken

Du som säljer smycken måste se till att dina smycken inte innehåller för höga halter av nickel, bly eller kadmium.

Risker med billiga smycken

Billiga smycken är populärt och finns nästan i varje butik. Men allt som glittrar är inte godkänt.

Smycken och bijouterier är oftast gjorda av flera olika material som kan innehålla skadliga ämnen som nickel, bly och kadmium. Eftersom många smycken och bijouterier bärs nära huden och små barn kan stoppa smyckena i munnen ökar risken för att ämnen som är farliga för människor kan komma in i kroppen.

Vad kan hända om man får i sig ämnena?

Kadmium kan orsaka benskörhet, cancer och njurskador medan bly kan skada nervsystemet. Förbudet mot nickel finns för att förhindra att personer får nickelallergi, vilket kan vara mycket besvärande.

Farliga för miljön

Vissa ämnen är också farliga för miljön och kan orsaka skada efter att smyckena har slängts och blivit avfall. Exempelvis är kadmium en metall som är giftig för vattenmiljön och vattenlevande organismer.

Ansvar och regler

Det finns regler inom EU som begränsar innehållet av kadmium, bly och nickel i smycken och bijouterier. Du som säljer eller på annat sätt tillhandahåller smycken måste se till att smyckena inte innehåller för mycket kadmium eller bly samt att de inte avger för mycket nickel. Det är viktigt att du som företagare ställer krav på dina leverantörer, speciellt när smyckena köps utanför EU eftersom leverantörerna då inte omfattas av reglerna.

Läs mer om reglerna och riskerna med skadliga metaller för människans hälsa och för miljön i Kemikalieinspektionens faktablad Farliga metaller i smycken.