Seminarium för hygieniska verksamheter

Den 1 februari bjuds kroppsvårdare in till seminarium om hur miljölagstiftningen påverkar deras verksamheter, avgifter samt Miljö & Hälsoskydds roll som tillsynsmyndighet. Syftet är att ge bättre förutsättningar för verksamheterna att leva upp till de krav lagstiftningen ställer.

Det finns omkring 200 registrerade hygieniska verksamheter i Kungsbacka kommun. Dessa har via brev eller e-post fått inbjudan till seminariet den 1 februari 2021.

I en hygienisk verksamhet har man direkt fysisk kontakt med kunden och därför ställs höga krav i lagstiftningen på hygien och säkerhet. Hygieniska verksamhet är ett samlingsnamn och innefattar till exempel verksamheter inom hårvård, massage, fotvård och tatuering. 

  • När: Måndagen den 1 februari klockan15.00- 19.00, online och du deltar via dator, mobiltelefon eller surfplatta.  

  • Anmälansenast den 5 januari på denna länk. Du kommer till ett formulär som du fyller i och skickar in.

  • Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.  

  • Bekräftelse: Efter du fått bekräftelse på anmälan kommer du få information hur du ansluter till det digitala seminariet.  

    Du uppger en e-postadress i anmälan som du använder för att delta digitalt via Teams. Det är även till denna adress bekräftelsen och informationen om hur du ansluter till seminariet skickas. Seminariet kommer att spelas in och kan följas i efterhand om du inte fått plats eller har möjlighet denna dag.  

    Kontakt och frågor:

    Anders Eriksson eller Jakob Sjöling, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, e-post: jakob.sjoling@kungsbacka.seanders.eriksson@kungsbacka.se, du når dem via Kundcentret Kungsbacka direkt, 0300- 83 40 00.