Seminarium för hygieniska verksamheter

Den 1 februari bjöds kroppsvårdare in till seminarium om hur miljölagstiftningen påverkar deras verksamheter, avgifter samt Miljö & Hälsoskydds roll som tillsynsmyndighet. Syftet var att ge bättre förutsättningar för verksamheterna att leva upp till de krav lagstiftningen ställer. Här hittar ni presentationerna och länkar till seminariet som spelades in.

Det finns omkring 200 registrerade hygieniska verksamheter i Kungsbacka kommun. Dessa har via brev eller e-post fått inbjudan till seminariet den 1 februari 2021.

I en hygienisk verksamhet har man direkt fysisk kontakt med kunden och därför ställs höga krav i lagstiftningen på hygien och säkerhet. Hygieniska verksamhet är ett samlingsnamn och innefattar till exempel verksamheter inom hårvård, massage, fotvård och tatuering. 

Kontakt 

Anders Eriksson eller Jakob Sjöling, miljö- och hälsoskyddsinspektörer,
e-post: jakob.sjoling@kungsbacka.seanders.eriksson@kungsbacka.se, du når dem via Kundcentret Kungsbacka direkt, 0300- 83 40 00.

Se seminariet igen 

Länk till seminariet 1 februari  (finns publicerat under en begränsad tid)