Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Den 1 juli börja en ny lag att gälla som innebär att estetiska behandlingar blir säkrare, och därmed minskar risken för vårdskador. De verksamhet som utför estetiska injektionsbehandlingar måste ha legitimation och en 18-års gräns införs för kunderna.

Ändring av anmälningsplikt 1 juli

Den 1 juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Med ändringen kan även barberare, nagelsalonger, håltagningsverksamhet och frisörer vara anmälningspliktiga om skärande/stickande instrument och verktyg används.

Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till Miljö & Hälsoskydd senast den 1 september 2021.

Skicka in din anmälan i tid, om den är försenad kan du få betala extra handläggningsavgift utöver den ordinarie avgiften. Använd e-tjänsten för anmälan.

Kontakta Miljö & Hälsoskydd

Om du har frågor som handlar om yrkesmässig hygienisk verksamhet kan du kontakta medarbetare på Miljö & Hälsoskydd, du når dem via kundcentret Kungsbacka direkt.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi att avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

En del verksamheter kan behöva kontakta Inspektion för vård och omsorg, IVO, för närmare information om vad som gäller för deras verksamhet.

Vi hoppas kunna återkomma med mer information om vad lagändringen innebär längre fram och vilka verksamheter som berörs. Det är Socialstyrelsen som tolkar de nya reglerna och information kommer att publiceras på deras hemsida.

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

 • Krav på kompetens av de som utför estetiska behandlingar

  +
  Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till statliga Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp börjar gälla den 1 juli 2021. Lagen omfattar endast yrkesmässig verksamhet, det vill säga företagare.

  • Det införs kompetenskrav för den som utför estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. 
  • Endast den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.
  • En åldersgräns på 18 år och informationsplikt, betänketid och krav på samtycke från kunden införs i lagen.

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är ansvarig tillsynsmyndighet.

 • Tänk på detta när du ska göra en anmälan

  +

  Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.

  Gör en anmälan i följande fall:

  • Startar en skärande eller stickande verksamhet
  • Utökar din verksamhet med ytterligare en behandling där skärande/stickande instrument används
  • Startar en ambulerande verksamhet, exempelvis gör hembesök eller liknande
  • Arrangerar en mässa eller ett event där stickande/skärande behandlingar erbjuds allmänheten
  • Byter lokal
  • Byter organisationsnummer
  • Bygger ut eller gör betydande förändringar i lokalen till exempel gör nytt behandlingsrum
  • Om du är en gästverksamhetsutövare som är återkommande eller stannar en längre tid.
 • Anmälan krävs om du startar eller driver en sådan verksamhet idag

  +

  De nya reglerna innebär att verksamheter, som bedriver hygienisk behandling och därmed omfattas av miljöbalken, ska anmäla sin verksamhet till kommunen.

  Det gäller om behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av att stickande eller skärande instrument används.

  Du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till Miljö & Hälsoskydd senast den 1 september 2021.

  En del verksamheter kan behöva kontakta Inspektion för vård och omsorg, IVO, för närmare information om vad som gäller för deras verksamhet.

  Vi hoppas kunna återkomma med mer information om vad lagändringen innebär längre fram och vilka verksamheter som berörs. Det är Socialstyrelsen som tolkar de nya reglerna och information kommer att publiceras på deras hemsida, Läs mer på Socialstyrelsens om yrkesmässig hygienisk verksamhet