Tillståndslots

Genom tillståndslotsen erbjuder Kungsbacka kommun alla företagare en möjlighet att få rådgivning i sitt företagande.

Tillståndslotsen handlar om ett informellt möte där företagaren kan ha dialog med olika representanter från kommunen för att få råd och information i alla de tillstånd som en företagare behöver för att starta och driva sin verksamhet.

Tillståndslots finns för dig en gång i månaden

Genom tillståndslotsen träffar du som företagare en gång i månaden en grupp som består av handläggare och inspektörer från Plan & Bygg, Miljö & Hälsoskydd och Teknik med samordning från Näringslivsenheten.

Kompletterar våra andra lotsfunktioner

Tillståndslotsen är en idé som föddes i samband med Framtidsforum – ett återkommande evenemang i Kungsbacka där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat. Sedan tidigare finns vår företagslots som först och främst berör förfrågningar som är mer komplexa och komplicerade ärenden.

Kontakta gärna

Anna Frykman, näringslivsutvecklare
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se