Tillståndslots

Genom tillståndslotsen erbjuder Kungsbacka kommun alla företagare en möjlighet att få rådgivning i sitt företagande.

Tillståndslotsen handlar om ett informellt möte där företagaren i dialog med olika representanter från kommunen för att få råd och information i alla de tillstånd som en företagare behöver för att starta eller driva sin verksamhet.

Tillståndslots finns för dig varannan vecka

Genom tillståndslotsen träffar du som företagare en grupp som består av handläggare och inspektörer från Plan & Bygg, Miljö & Hälsoskydd och Teknik med samordning från Näringslivsenheten. Tillståndslotsen träffas varannan onsdag, jämn vecka kl 13 i Stadshuset och du bokar ditt möte genom att kontakta Anna Frykman i god tid innan.

Kompletterar våra andra lotsfunktioner

Tillståndslotsen är en idé som föddes i samband med Framtidsforum – ett återkommande evenemang i Kungsbacka där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat. Sedan tidigare finns vår företagslots som först och främst berör förfrågningar som är mer komplexa och komplicerade ärenden.

Kontakta gärna

Anna Frykman, näringslivsutvecklare
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se