Tillståndslotsen - guidar dig rätt

Behöver du tillstånd för en tillfällig eller permanent verksamhet? Då kan du boka in ett möte med tillståndslotsen.

Meningen är att du som företagare ska kunna få hjälp med ditt ärende utan att behöva kontakta flera olika förvaltningar. Det kan gälla att du ska bygga om eller nytt, starta restaurang, har ett miljöärende eller behöver söka andra tillstånd.  

Det är ett informellt möte där du som företagare träffar olika representanter från kommunen för att få råd och information i alla de tillstånd som en företagare behöver för att starta eller driva sin verksamhet. De tar inga beslut på plats men kan berätta vilka tillstånd som kan behövas. 

Genom tillståndslotsen träffar du som företagare en grupp med handläggare och inspektörer från: 

- Bygg och miljöförvaltningen (frågor om bygglov, miljö, hälsoskydd, servering, livsmedel, alkohol, buller, livemusik etc) 

- Samhällsbyggnadskontoret (plan, mark och exploateringsfrågor) 

- Teknik (frågor om markupplåtelse, uteservering, parkering, utsläpp i VA-nätet, avfall etc) 

Tillståndslotsen finns för dig varannan vecka 

Vi på Näringslivsenheten samordnar Tillståndslotsen, som träffas varannan torsdag, jämn vecka kl. 13 i Stadshuset. Du bokar ditt möte i god tid innan genom att kontakta Anna Frykman. Lotsarna erbjuder nu även telefonmöte eller digitalt möte via Skype eller Teams. 

Fyll gärna i detta formulär med frågor och mejla till Anna som kontaktar dig.  

Inför ditt möte med lotsteamet 

Mötet brukar ta en halvtimme. 

  • Förbered en enkel presentation av din idé på 2 - 3 minuter. 

  • Ta med eventuella underlag, till exempel bilder på lokal, volym på det du ska producera, antal anställda och antal besökare du väntar dig. 

Efter din presentation går teamet bordet runt med bedömningar av de tillstånd du behöver. De talar om vad du ska tänka på. Inom några dagar får du minnesanteckningar från mötet med kontaktuppgifter. 

Kompletterar våra andra lotsfunktioner

Tillståndslotsen är en idé som föddes i samband med Framtidsforum – ett återkommande evenemang i Kungsbacka där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat. Sedan tidigare finns vår företagslots som först och främst berör förfrågningar som är mer komplexa och komplicerade ärenden.

Kontakta gärna

Anna Frykman, näringslivsutvecklare
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se