När du kontaktar Kungsbacka kommun registreras handlingen som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Driftstopp 2- 16 september – berör ärenden till miljö & hälsa

Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd byter verksamhetssystem som innebär ett driftstopp mellan den 2-16 september. Under denna tid kommer handläggning av ärenden att vara begränsad. Systembytet är efterlängtat och kommer att underlätta för kunderna efter införandet.

Näringsliv och arbete

Bygglov

Cisterner

Hygieniska verksamheter

Lantbruk

Livsmedelsverksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Offentliga lokaler

Serveringstillstånd

Folköl- och tobaksförsäljning

Vattenskyddsområde

Privat utförare inom Vård & Omsorg

Privat utförare i för-och grundskolor

Privat utförare inom Gymnasie & Vuxenutbildning

Fastighetsägare

Djurhållning

Omsorg stöd och hjälp