Näringsliv och arbete

Bygglov

Cisterner

Hygieniska verksamheter

Lantbruk

Livsmedelsverksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Offentliga lokaler

Serveringstillstånd

Folköl- och tobaksförsäljning

Vattenskyddsområde

Privat utförare inom Vård & Omsorg

Privat utförare i för-och grundskolor

Privat utförare inom Gymnasie & Vuxenutbildning

Fastighetsägare

Djurhållning