Ansökan om planbesked

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Du måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under ansökan.