Redovisning av radonmätning

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Läs informationen om att mäta radon på kungsbacka.se.
  • Du måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.
  • Om du ska rapportera in uppgifter för flera byggnads-ID måste du göra klart e-tjänsten och starta om den för varje nytt riksnyckel-ID (även kallat byggnads-ID).
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.