Information om ny hygienisk verksamhet - ej anmälningspliktig verksamhet