Anmälan/tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Läs informationen om bekämpningsmedel på kungsbacka.se.
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.