Anmälan eller ansökan om tillstånd för verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde