Schysst klimat för företagare

Kungsbacka kommun är unik med alla sina företag. Här finns både större och mindre företag som verkar inom flera olika branscher. För att kunna ge alla er företagare bra förutsättningar att växa och utvecklas satsar vi på att göra företagsklimatet ännu bättre. Kortare handläggningstider, färre olika kontakter i ett och samma ärende och tydligare kommunikation ska göra vardagen enklare för er som driver företag.

Här kan du läsa mer om arbetet som görs:

 • Bättre service och bemötande

  +

  Fokus på kund- och företagsfrågor 

  Kommunen arbetar löpande med att få veta hur företagen upplever kommunen som myndighet. Vi vill få en bättre förståelse för företagens förutsättningar och utmaningar. Till exempel så har förvaltningen för Teknik har skapat en ny enhet som arbetar med kund- och företagsfrågor med särskilt fokus på kommunikation och bemötande. 

  Höja kunskapen om näringslivet för medarbetare

  För att höja kunskapen om hur det är att driva ett företag och vilka utmaningar företagare stöter på ska alla medarbetare ges möjlighet att gå den digitala utbildningen Nyfiken på näringslivet – för ett bättre företagsklimat. Utbildningen innehåller även en fördjupning i vikten av god kommunikation och bemötande.

 • Snabbare handläggning

  +

  Bygglovsavdelningen har gått över till en helt digital ärendehantering

  • Omställningsarbetet har bidragit till att verksamheten har kortat handläggningstiderna eftersom handläggarna har en större överblick av sitt ärende från början till slut och slipper det administrativa arbetet.
  • Roboten Atom gör det lätt för den sökande att få löpande återkoppling och bättre koll på sitt ärende. 
  • Integrerade e-tjänster som gör det lättare att ansöka.

  En kontaktperson och ökade resurser  

  • Företag tilldelas en kontaktperson och det ska finnas möljighet till förmöten vid större projekt. 
  • Bygglovsavdelningen har också tillsatt ökade resurser för att minska handläggningstiderna. 
 • Enklare att vara leverantör till kommunen

  +

  En guide för dig som vill lämna anbud till kommunen

  För att göra det så enkelt som möjligt för företag att vara med och lämna anbud i de upphandlingar som utannonseras så finns nu en guide. Den finns både som film och i text - steg för steg. 

  Läs mer här!

 • Tydligare avgifter och taxor

  +

  Ny modell för taxa 

  Syftet är att kostnaden ska vara enklare att förutsäga och mer rättvis beroende på hur lång tid ditt byggärende tar. Den timbaserade taxan innebär att man får betala för det antal timmar som kommunen lägger ner. Förut baserades priset för bygglov och utstakning på det antal kvadratmeter som skulle byggas.

  Läs mer här!

 • Rådgivning

  +

  Tillståndslotsen

  Tillståndslotsen är ett informellt möte där företagaren får rådgivning om nödvändiga tillstånd som krävs för att starta eller driva sin verksamhet. Vid ett och samma tillfälle får de träffa personer som handlägger tillstånd på olika förvaltningar i kommunen. Det tas inga beslut på plats.

  Läs mer här!

 • Mer mark till näringslivet

  +

  Kommunen har tagit fram flera deltaljplaner till oilka verksamhetsområden t.ex. Duvehed och Frillesås.

  Läs mer här!

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev