För ett bättre företagsklimat

Rätt kunskap och bemötande bidrar till ett bra företagsklimat, vilket är en förutsättning för att skapa sysselsättning och utveckling. Vad som krävs för ett bra företagsklimat i Kungsbacka kommun är det bara företagarna själva som kan svara på.

Vi har lyssnat på på företagarna i Kungsbacka och här är några av de saker vi ser att  kommunen behöver bli bättre på. Klicka på plusset så får du veta mer om hur vi arbetar.

 • Ökad service och bemötande

  +

  Fokus på kund- och företagsfrågor 

  Förvaltningarna arbetar löpande med att identifiera företagens upplevelse av kommunen som myndighet. Detta för att skapa en bättre förståelse för företagens förutsättningar och vår organisations uppdrag. Till exempel så har förvaltningen för Teknik har skapat en ny enhet som arbetar med kund- och företagsfrågor med särskilt fokus på kommunikation och bemötande. 

  Höja kunskapen för medarbetar som har kontakt med näringslivet

  För att höja kunskapen om hur det är att driva ett företag och vilka utmaningar företagare stöter på ska alla medarbetare ges möjlighet att gå den digitala utbildningen Nyfiken på näringslivet – för ett bättre företagsklimat. Utbildningen innehåller även en fördjupning i vikten av god kommunikation och bemötande.

 • Korta ledtider och snabb handläggning

  +

  Bygglovsavdelningen har gått över till en helt digital ärendehantering

  Det här omställningesarbetet har bidragit till att verksamheten har kortat handläggningstiderna eftersom handläggarna har mycket enklare att ha en överblick av sitt ärende från början till slut och slipper samt slipper det administrativa arbetet.

  Roboten Atom gör det lätt för den sökande att få löpande återkoppling och bättre koll på sitt ärende. 

  Integrerade e-tjänster som gör det lätt att ansöka

  En kontaktperson för företagare  

  Företag tilldelas en handläggare och kontaktperson och möjlighet ska finnas till förmöten vid större projekt. Bygglovsavdelningen har också tillsatt ökade resurser för att minska handläggningstiderna. 

 • Göra det enkelt att vara leverantör till kommunen

  +

  En guide för dig som vill lämna anbud till kommunen

  För att göra det så enkelt som möjligt för företag att vara med och lämna anbud i de upphandlingar som utannonseras så finns nu en guide både som film och i text, steg för steg.

 • Tydliga avgifter och taxor för att kunna förutse vad man betalar för

  +

  Ny modell för taxa har börjar gälla

  Den nya modellen med tydliga, transparanta och lättförståeliga taxor ska göra det enklare att förstå avgifter, vad det kostar och vad som ingår i en tillsyn.

  Inom miljö- och hälsoskydd har täta dialoger med företagare som driver restaurang och caféet skett i samband med trängselkontrollerna.  

 • Ett rådgivande förhållningssätt

  +

  Tillståndslotsen

  Tillståndslotsen är ett informellt möte där företagaren får rådgivning om nödvändiga tillstånd som krävs för att starta eller driva sin verksamhet. Vid ett och samma tillfälle får de träffa personer som handlägger tillstånd på olika förvaltningar i kommunen. Det tas inga beslut på plats.

   

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev