Upphandling och ramavtal

Kungsbacka kommun använder sin inköpsfunktion för att skapa långsiktiga och hållbara affärer för kommunen, vi köper både varor, tjänster eller byggentreprenader. När vi genomför våra upphandlingar följer vi aktuell lagstiftning inom området. LOU, Lagen om offentlig upphandling är det regelverk som anger hur upphandling ska gå till i offentlig verksamhet, den bygger på att alla potentiella leverantörer till kommunen ska ha samma chans och på lika villkor bli leverantör till oss.

Upphandlingspolicy

Kommunen har en upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar för att säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet, till bästa kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan inhandlas.

Vår målsättning är att vi genom kommunens upphandling långsiktigt ska medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.

Ramavtal

Kungsbacka kommun upphandlar varor och tjänster till ett värde av 1,9 miljarder kronor per år (2016). Av dessa omsätts ungefär hälften genom ramavtal. Ramavtal innebär att vi köper varor och tjänster för en avtalad tidsbestämd period.

Om ni blir en av våra ramavtalsleverantörer innebär det att ni arbetar långsiktigt med oss, oftast under två till fyra års period. Alla leverantörer med ramavtal publiceras i kommunens e-handelssystem där vi hanterar både beställningar och fakturor elektroniskt samt att avtalstrohet gäller, det vill säga att kommunens beställare ska vända sig till aktuell ramavtalsleverantör vid inköp.

Beställning med förnyad konkurrensutsättning

Vissa avtal är byggda med möjlighet att använda Förnyad konkurrensutsättning (FKU). Detta innebär att leverantörer med ramavtal inom en avtalskategori får inkomma med ett anbud på ett specifikt arbete. Detta alternativa beställningsflöde hanteras också i vårt e-handelssystem i en enkel process genom e-post förfrågan.

Vill ni veta mer kan ni läsa handledningen längst ner på sidan.

Objektsupphandlingar och andra typer av kontrakt

Kommunen genomför även köp som inte löper över tid utan där det finns en leverans med kanske fortlöpande nyttjanderättsavtal, eller rena objektsupphandlingar. Det kan vara allt ifrån applikationer, projektstöd till konstutsmyckningar, konstgräsplaner och traktorer. Det är en stor variation på vilka varor och tjänster en kommun behöver. 

Kontakta gärna

Vill ni veta mer om hur vi jobbar eller hur ni kan vara med i våra upphandlingar framöver?

upphandling@kungsbacka.se