E-handel och e-faktura

Elektronisk handel, e-handel, är kommunens sätt att göra inköp, beställningar och ta emot fakturor elektroniskt.

Systemet med e-handel infördes i Kungsbacka kommun 2005. Det innebär att de företag och leverantörer som har ramavtal med kommunen ska ha möjlighet att ta emot en elektronisk order och skicka elektroniska fakturor.

Detta framgår redan vid upphandlingen av aktuell vara eller tjänst, då det är ett krav för att kunna lämna in anbud. 

Kungsbacka kommun erbjuder flera olika lösningar för detta till sina leverantörer. Ett enkelt sätt är en anslutning där order skickas med e-postmeddelanden och kostnadsfri tillgång till en webbportal, där leverantören kan skapa en elektronisk faktura. 

Hjälper oss följa avtalen

E-handel resulterar i hög avtalstrohet då kommunens anställda lotsas att beställa från leverantörer som har ramavtal med kommunen. Alla dessa leverantörer är samlade i e-handelssystemet och det gör det lättare för beställarna att hitta rätt leverantör och rätt pris.

Systemet ger också underlag för statistik över vad som inhandlas i kommunen och vilka inköpsbehov som finns. För leverantörernas och företagens del ger e-handelssystemet möjlighet till ett elektroniskt skyltfönster, där varor och tjänster kan visas upp på ett attraktivt sätt med bilder och bra sökord.

Leverantörer utan avtal

I de fall kommunen handlar av en leverantör som vi inte har ramavtal med används elektronisk rekvisition. Denna skrivs ut av inköpande personal och tas med vid inköpstillfället. Även från dessa leverantörer vill kommunen ha en elektronisk faktura och information om alternativen ska finnas på rekvisitionen.