Fakturera kommunen

Från och med 1 april är det lag på att fakturor ska vara elektroniska till en upphandlande myndighet. Här hittar du som levererar varor och tjänster till Kungsbacka kommun information om hur man gör.

Lag om e-faktura 1 april 2019 

Från och med 1 april är det lagstadgat att fakturor som leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet ska vara elektroniska. 

Det finns flera sätt att fakturera oss och ni kanske redan idag har ett system eller köper en tjänst där ni kan skicka elektroniska fakturor. Använder ni nedanstående system eller tjänster kan ni börja skicka direkt:

 • Pagero
 • InExchange
 • Visma SPCS
 • Creditflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken, Swedbank och Danske Bank)

Fakturor kan även skickas via Peppol som är ett öppet nätverk, ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.

Kungsbacka kommuns mottagar-id inom Peppol är: 0007:2120001256

Mer information om PEPPOL finns på SFTI:s webbplats

Skickar ni med annan operatör vänligen kontakta oss för överenskommelse om anslutning. Se kontaktuppgifter nedan. 

Använd kommunens gratis webbportal

Om du inte har någon av ovanstående systemlösningar erbjuder vi en kostnadsfri sida där du kan skapa din faktura i Visma Proceedo Supplier Center.

Gör så här för att komma igång:

 • Kontakta ehsupport@kungsbacka.se för att registrera ett konto.
 • Ange dina kontaktuppgifter och skriv "Nytt konto SC" i ämnesraden.
 • Du får då en inbjudan med e-post som gäller i sju dagar.

Vill du läsa mer om registreringsprocessen, se avsnitt 1.2.1 i dokumentet Kom igång med e-faktura som du hittar nedan.

Kontakta oss om du har några frågor.

Betalas inom 30 dagar

Generellt gäller att kommunen betalar fakturan på 30 dagar räknat från den dag fakturan mottagits. Den elektroniska fakturan från formuläret blir mottagen direkt när ni skickar den.

Om det finns en tydlig referens går hanteringen av fakturan snabbare och vi kan betala i rätt tid.

Fakturakrav

Det finns lagkrav på vad en faktura ska innehålla. Du hittar vägledning på Skatteverkets webbplats

Förutom de lagstadgade kraven ska det finnas en referens på samtliga fakturor till Kungsbacka kommun. En eller flera av följande referenser ska finnas med:

 • Orderreferens
 • Beställarreferens, referenskod på sex siffror
 • Abonnemangsreferens

Kontakta gärna