Upphandlingsstödet Tendsign

När Kungsbacka kommun upphandlar använder vi oss av det webbaserade upphandlingsstödet Tendsign. Hela upphandlingsprocessen hanteras på ett och samma ställe och det gör att du som leverantör får koll på processen på ett enklare sätt.

Du genomför alla steg i anbudsprocessen enligt anvisningar och kommunicerar med upphandlaren direkt inne i systemet.

Instruktionsfilm för elektronisk anbudslämning

Tendsign är en tjänst hos Visma.

 I den här filmen visas instruktioner för hur du lämnar anbud via Tendsign. 

Elektroniska anbud

Att lämna anbud i Tendsign är kostnadsfritt. När du registrerar dig får du tillgång till aktuella annonser och förfrågningsunderlag. Då kan du lämna ditt anbud elektroniskt, men även bifoga filer och dokument. 

Vi öppnar och utvärderar sedan anbuden i systemet; här hanteras också alla frågor och svar samt eventuella kompletteringar. Även tilldelningsbeskedet distribueras via systemet. 

Det finns flera fördelar med att lämna anbud i Tendsign: 

 

  • Det är aldrig någon tvekan om vilka frågor som ska besvaras. Systemet reagerar om du missat att svara på något ska-krav. 
  • Anbudet kan skickas fram till sista anbudsdagens sista timme. 
  • Du går in via internet, och kan jobba varifrån du vill; alla uppgifter finns sparade. 
  • Möjliga poäng och viktning kan visas för att göra det enkelt att avgöra resultatet.
  • Systemet hjälper den upphandlande myndigheten att öppna och bedöma anbud. Det gör processen smidigare och du som är anbudslämnare får besked snabbare.