Våra avtal

Ungefär hälften av alla varor och tjänster som kommunen upphandlar varje år omsätts genom ramavtal. Ramavtal innebär att vi köper varor och tjänster för en avtalad tidsbestämd period.

Avtalsdatabasen

I kommunens avtalsdatabas kan du hitta alla kommunens avtal med leverantörer.

Kontakta gärna