Kommande upphandlingar

Här presenterar Kungsbacka kommun kommande upphandlingar. Listan kan ändras efterhand som det tillkommer nya projekt.

Ta kontakt med upphandling@kungsbacka.se för frågor kring våra kommande upphandlingar.

Kommande byggupphandlingar hittar du här.

När upphandlingen publiceras hittar du den under rubriken Pågående upphandlingar.