Utbildning, akademi och näringsliv

Samarbete med skola, utbildning och forskning skapar förutsättningar för ett växande näringsliv i Kungsbacka.

Här kan du läsa mer om: