Samverkan med akademin

Globaliseringen innebär att svensk forskning står inför nya möjligheter och utmaningar. För att lyckas i den allt hårdare konkurrensen måste Sverige fokusera på sina resurser och skapa tydliga långsiktiga mål.

Samverkan och långsiktiga relationer mellan forskning och näringsliv skapar förutsättningar för konkurrenskraftig svensk forskning och innovation - och i förlängningen nya företag.

Framtidens entreprenörer och medarbetare

Dagens studenter är framtidens medarbetare och entreprenörer. Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft, eftersom kunskapsinnehållet i de varor och tjänster som produceras i näringslivet stiger. Dessutom ökar konkurrensen om marknadsandelarna i takt med globaliseringen.

Samverkan mellan näringsliv och olika lärosäten

I det perspektivet blir medarbetarnas förmåga att effektivisera verksamheten, finna andra lösningar på problem eller se nya affärsmöjligheter extra betydelsefulla. För företagen är utmaningen att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare. För att säkra svenska företags kompetensförsörjning är det också viktigt att samverkan mellan näringslivet och olika lärosäten ökar.

Läs mer om samverkan med

Yrkeshögskolan

Högskolan i Halmstad

Campus Varberg - Alexandersoninstitutet

Göteborgs universitet

Miljöbron

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev