Campus Varberg - Alexandersoninstitutet

En av Alexandersoninstitutets uppgifter är att ge förutsättningar för att få igång, accelerera och skapa en hävstångseffekt i de tillväxtprocesser som näringslivet i regionen efterfrågar. Det görs på tre fronter: genom att förmedla och erbjuda tillgång till nyckelkompetens, gränsöverskridande nätverk och ekonomiska resurser.

Aktiva och gränslösa nätverk

Samverkan genom aktiva och gränslösa nätverk skapar utrymme att fånga upp och vidareutveckla innovationer, kunskap och initiativ. Alexandersoninstitutet har skapats för att ta sig an denna uppgift, genom att vara motorn, mötesplatsen och mäklaren för kunskap, innovationer och initiativ. Institutet vill bereda mark för det nya och skapa synergier som leder till tillväxt och ekonomisk utveckling.

Kontakta gärna