Göteborgs universitet

Forsknings- och innovationsservice

Göteborgs universitet är ett öppet universitet, som är enkelt att samarbeta med. Där finns möjlighet för företagare att både ta hjälp av universitetets forskare och studenter och att inspirera med er kunskap och erfarenhet som företagare.

Enheten Forsknings- och innovationsservice vid Göteborgs universitet har i uppdrag att stödja kommersialisering av idéer och forskningsresultat. Enheten erbjuder forskare professionellt stöd med att söka forskningsfinansiering och hjälp med att nyttiggöra sina forskningsresultat, det vill säga föra ut dem och se till att de kommer till nytta. Forsknings- och innovationsservice bistår också med att guida företagare och entreprenörer rätt i innovationssystemet vid Göteborgs universitet.

Praktik och uppdrag

Praktikplaceringar förkommer i många utbildningar. Genom att ta emot en praktikant får du tillgång till en resurs som ser på verksamheten med nya ögon. Det är också ett bra sätt att rekrytera nyutexaminerade studenter.

Vid Göteborgs universitet finns det två arbetslivscentrum som förmedlar kontakter mellan studenter och arbetsliv. Karriärcentrum hjälper dig att komma i kontakt med studenter vid hela universitetet. Studenter vid Handelshögskolan når du genom Career Service.

Göteborgs universitet samarbetar även med föreningen Miljöbron.

Uppsatssamarbete

I slutet av utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av ett examensarbete eller en uppsats. Studenterna skriver det gärna på uppdrag av ett företag eller en organisation.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev