Högskolan i Halmstad

Samarbete med studenter

Behöver ditt företag eller din organisation hjälp med att utveckla produkter och tjänster, utvärdera verksamhet eller analysera arbetsmiljö? Via Högskolan i Halmstad kan ditt företag eller din organisation få tillgång till studenter med sådan kompetens.

Samarbete kan ske i olika former. Det kan till exempel vara examensarbete/uppsats, praktik, projekt, verksamhetsförlagd utbildning, VFU, kliniska studier eller fadderverksamhet.

Samarbete med forskare

Forskningen på Högskolan i Halmstad sker till stor del i nära samarbete med aktörer inom näringsliv, kommuner, landsting och föreningar. Är du och din organisation intresserad av forsknings-samverkan med högskolan finns flera olika former för samarbete.

Forskare vid Högskolan i Halmstad kan också genomföra forskningsprojekt på uppdrag av företag, kommuner, landsting eller andra organisationer. Det kan till exempel handla om utredningar eller om utvecklingsarbete av produkter eller metoder. Sådana uppdrag finansieras av uppdragsgivaren och kostnaden beror på uppdragets omfattning.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev