Miljöbron

Miljöbron erbjuder hjälp till verksamheter som vill utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom kommunens samarbete med Miljöbron kan du som företagare få hjälp att rekrytera studenter med relevant kompetens till projekt baserade på era behov, fungerar Miljöbron som en länk mellan näringslivet och högskolorna i Västsverige.

Har du en fråga, idé eller problem som rör miljö och hållbar utveckling är du välkommen att kontakta Miljöbron. Vi hjälper dig att formulera en projektbeskrivning och rekryterar därefter studenter med rätt kompetens för att lösa projektuppgiften.

Studenternas arbetsinsats varierar från 20 timmar till 20 veckor beroende på projektets omfattning. Under hela genomförandet finns Miljöbron till hands som bollplank och stöd för såväl dig som arbetsgivare, som för studenterna. När projektet är slutfört presenterar studenterna sitt resultat både muntligt och skriftligt för er så att ni på bästa sätt ska kunna arbeta vidare med ert miljö– och hållbarhetsarbete.

Miljöbron i Västra Götaland

Kontakta gärna