Yrkeshögskolan - YH

Yrkeshögskolan Kungsbacka, YH, är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan utbildning och näringsliv. På en YH-utbildning får eleverna den kompetens som arbetslivet efterfrågar. På så vis får företagen också den kompetens de behöver för att kunna behålla eller stärka sin konkurrenskraft.

I ledningsgrupperna för utbildningarna finns näringslivet representerat. Flera av dessa företag är involverade under Lärande i arbete-perioderna, LIA. YH har också konsulter från näringslivet som undervisar i vissa delkurser och klasserna gör studiebesök på företag.

Yrkeshögskolan Kungsbacka är en icke-vinstdrivande utbildningsorganisation som samarbetar med Chalmers, Högskolan i Halmstad samt organisationer och näringsliv i Göteborgsregionen och norra Halland. Genom utlandspraktik har YH även kontakt med företag i Europa och Asien.

Yrkeshögskolan i Kungsbacka

Kontakta gärna