Samverkan - skola och näringsliv

Samverkan mellan skola och omvärlden skapar förutsättningar för ett växande näringsliv i Kungsbacka. Det handlar om att skapa en skola med kontakter mot omvärlden och att använda omvärlden som resurs i klassrummet.

För företag kan det vara ett sätt att få nya infallsvinklar genom ungas ögon. Genom olika uppdrag kan elever vara med och bidra till nya idéer och kunskap samtidigt som företaget är med och bidrar till ungas utveckling.

Näringslivet vinner på samarbete

Det kan handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja intresset för branschen och stärka banden till samhället. När skolan ser behoven hos företagen, ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera och eleverna får en relevant kompetens för arbetsmarknaden.

Samverkan kan ske på många olika sätt. I Kungsbacka har vi flera olika initiativ, utbildningsformer och mötesplatser som främjar samarbetet mellan utbildning och näringsliv. En gemensam satsning av förvaltningarna för Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad och Kommunledningskontoret samt näringsliv är Made by Kungsbacka.

Made by Kungsbacka skall bidra till att elever efter genomförd utbildning har en tydlig bild av vilka möjligheter som väntar och lämnar skolan med god kompetens, stark självkänsla och framtidstro. Genom detta samarbete genomför vi årligen en rad olika aktiviteter som syftar till att bidra till ökad samverkan mellan skola och näringsliv.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev