Syskonen Tamara och Raissa Lulendo är sommarlovsentreprenörer i Kungsbacka 2014. Foto: Sara Sandbacka

Samverkan med skola och utbildning

Samarbete med skola och utbildning skapar förutsättningar för ett växande näringsliv i Kungsbacka.

Det handlar om att skapa en skola med kontakter mot omvärlden och att använda omvärlden som resurs i klassrummet. För företag kan det vara ett sätt att få nya infallsvinklar genom ungas ögon. Genom olika uppdrag kan elever vara med och bidra till nya idéer och kunskap samtidigt som företaget är med och bidrar till ungas utveckling.

 
Samverkan kan ske på många olika sätt. I Kungsbacka har vi flera olika initiativ, utbildningsformer och mötesplatser som främjar samarbetet mellan utbildning och näringsliv. Ett aktivt utbyte mellan utbildning och näringsliv är strategiskt viktigt för näringslivets framtida kompetensförsörjning. Läs mer via rubrikerna i vänstermenyn.

Välkommen att kontakta oss på kommunens näringslivsenhet eller Made by Kungsbacka om du har frågor om samverkan utbildning och näringsliv.

Kontakta gärna