Framtidsfrön

Framtidsfrön är en ideell förening som arbetar för att entreprenörskap ska vara en naturlig del i förskolan och grundskolans undervisning.

Framtidsfrön samarbetar med Kungsbacka kommun vilket gör att alla som arbetar inom kommunala förskolor och grundskolor i Kungsbacka är medlemmar. 

De engagerade skolorna genomför skarpa uppdrag tillsammans med uppdragsgivare i kommuner, organisationer och näringsliv. Exempelvis har elever i Kungsbacka arbetat med Göteborgs räddningsmission, Scandinavium och SJ och många skolklasser har sänt liveradio.

I allt arbete som görs i samarbete med Framtidsfrön tränas elevernas entreprenöriella förmågor och de utvecklar olika kompetenser genom de projekt de driver för uppdragsgivarna. Kommuner och skolor kan bli medlemmar och föreningen samarbetar även med flertalet organisationer och företag.

Kontakta gärna