Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är en mötesplats för vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, näringsliv och kompetensutveckling.

Du som driver ett företag eller är ledare för en offentlig eller privat verksamhet kan vända dig till Kompetenscentrum när det gäller utbildning. Vi hjälper dig att ta fram utbildningar både för dig och dina anställda utifrån era behov. Vi har dessutom god kännedom om framtida kompetensbehov.

Kompetenscentrum utgår från företagens skiftande behov:

  • Hitta ett passande nätverk
  • Få kontakt med forskning och utveckling (FOU) inom högskolor och universitet
  • Distanskurser
  • Yrkesutbildning
  • Företagsförlagd kompetensutveckling

Du hittar mer information om Kompetenscentrum på Vuxenutbildningens webbplats.

Kontakta gärna