Lärlingsutbildning

Med en lärlingsutbildning får du meriterande yrkeserfarenheter samtidigt som du utbildar dig. Praktisk erfarenhet, studier och referenser kombineras i ett och samma paket.

Mer än hälften av skoltiden ska tillbringas på en arbetsplats för att du ska få praktisk erfarenhet av det yrke som du är intresserad av. Ofta är det lätt att få jobb när utbildningen är avslutad genom de kontakter som knyts under lärlingsperioden. 

Att ta emot en gymnasielärling innebär möjlighet till rekrytering och att bygga långsiktiga relationer med eleverna. Det är även en möjlighet att påverka och kvalitetssäkra den utbildning som ges inom branschen. I Kungsbacka finns lärlingsutbildningar på Elof Lindälvs gymnasium.

Lärlingsutbildning för vuxna

Att ta emot en vuxenlärling innebär att du får en medarbetare som lär sig yrket hos er och varvar teori och praktik. Arbetsplatsen får möjligheten att vara med och påverka hur en person lärs in i ett yrke. Lärlingen är minst 70 procent av sin studietid på arbetsplatsen och skall betraktas som en vanlig medarbetare. Läs mer på vuxenutbildningens webbplats.

Kontakta gärna