Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är grundläggande yrkesutbildning på gymnasienivå som bedrivs i samarbete med ett företag.

Med en lärlingsutbildning får du meriterande yrkeserfarenheter samtidigt som du utbildar dig. Praktisk erfarenhet, studier och referenser kombineras i ett och samma paket. Mer än hälften av skoltiden ska tillbringas på en arbetsplats för att du ska få praktisk erfarenhet av det yrke som du är intresserad av.
 
Ofta är det lätt att få jobb när utbildningen av avslutad genom de kontakter som knyts under lärlingsperioden.

I Kungsbacka finns lärlingsutbildningar på Elof Lindälvs gymnasium och Aranäsgymnasiet.

Lärlingsutbildning för vuxna

Det finns lärlingsutbildning även för vuxna, läs mer på vuxenutbildningens webbplats

Kontakta gärna