Made by Kungsbacka

Made by Kungsbacka främjar företagsamhet och kreativitet, inspirerar till nyfikenhet och samarbeten. Arbetet bygger broar och långsiktiga relationer mellan utbildning, näringsliv och omvärld.

Näringslivet vinner på samarbete

Samarbete med skola och utbildning skapar förutsättningar för ett växande näringsliv i Kungsbacka. Det kan handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja intresset för branschen och stärka banden till samhället. När skolan ser behoven hos företagen ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera och eleverna får en relevant kompetens för arbetsmarknaden. Samverkan kan ske på många sätt - Made by Kungsbacka underlättar nya relationer och dialog mellan skola och näringsliv.

madebykungsbacka.se

Webbsidan ger dig möjlighet till långsiktig dialog med skola, näringsliv och omvärld. Det är en inspirationskälla där näringsliv, lärare och elever hittar många av de goda exempel på samarbete mellan utbildning och näringsliv som redan idag finns. Men det är också en ingång för alla som vill skapa nya samarbeten.

Made by Kungsbackas webbplats

Made by Kungsbacka på Facebook

På vår Facebooksida uppdateras information om Made by Kungsbacka kontinuerligt. 

Förvaltningsövergripande arbete

Made by Kungsbacka är ett gemensamt arbete i Kungsbacka kommun med representanter från förvaltningen för Förskola & Grundskola, förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning och kommunstyrelsens förvaltning/näringsliv. 

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Kajsa Jeppsson och Carin Ternön
madebykungsbacka@kungsbacka.se