Praktik

Att göra praktik är ett bra sätt för elever att få inblick i yrkeslivet och knyta viktiga kontakter. Praktiktiden är även bra för dig som arbetsgivare. Du får lära känna praktikanten och eventuellt en framtida medarbetare.

Stödmaterial från Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har gett ut informationsmaterialet I praktiken. Det ger vägledning och stöd till företagaren och skolan samt tips till elever.

Beställ eller ladda hem materialet från Svenskt Näringslivs webbplats

Kontakta gärna