Vård- och omsorgscollege

Kungsbacka kommun har utsetts till lokalt certifierat vård- och omsorgscollege av Nationella rådet.

I samband med ökade krav på god och säker omsorg blir efterfrågan på välutbildad personal allt större. VO-college agerar för att fler utbildas inom vård och omsorg genom samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivet.

Samarbete mellan lärosäten

I Kungsbacka samarbetar Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium, Komvux, och Medlearn samt Yrkeshögskolan med arbetsgivarna Äldreomsorgen och Funktionsstöd i Kungsbacka kommun, Förenade Care, Kungsbacka sjukhus och fackförbundet Kommunal.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege

Kontakta gärna
Utvecklingsledare, Lisa Jönsson
0300-83 43 48
lisa.jonsson@kungshbacka.se