Flygfoto över Kungsbacka torg

Expansiva Kungsbacka

Kungsbacka är en expansiv kommun med ett attraktivt läge i norra Halland som en del i Göteborgsområdet.

Perfekt läge mellan storstad och hav

Mitt emellan två tillväxtregioner och med närhet till hav och natur ligger Kungsbacka kommun, en attraktiv plats där många vill bo, verka och vistas. Vi växer så det knakar och i snabb takt, men jobbar aktivt för att behålla stadskärnan och den lilla stadens fördelar. Många flyttar hit och arbetslösheten är låg. Här är det också enkelt att pendla till jobb i annan ort, från fyra pendelstationer i kommunen tar sig många av våra invånare enkelt till jobbet.

Vi växer fort och om trettio år väntas vi vara 130 000 invånare, en ökning med 36 %. Det som hittills varit en småstad är på väg att bli en mellanstor stad. Flera nya områden för både bostäder och verksamheter kommer att byggas i Kungsbacka stad, och tätorterna kommer att expandera. 

Kungsbacka ligger dessutom i Sveriges viktigaste industriregion. Här finns flera globala forsknings- och kunskapsintensiva företag. Vi har också ett strategiskt läge med närhet till Göteborg med Skandinaviens största hamn, och till Göteborg Landvetter Airport.

Halland - den andra av de två regioner vi tillhör- präglas av många små företag. Här satsar man stort på besöksnäring, hälsoinnovation och grön tillväxt.

Många vill driva företag här

Kungsbacka kommun är en av landets mest företagsamma kommuner med ett högt nyföretagande. Fler och växande företag utgör den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en ekonomi. Att det startas många företag är också en viktig faktor för en god sysselsättningsutveckling.

2019 nyregistrerades det 604 företag i Kungsbacka. Det placerar Kungsbacka på 19.e plats bland Sveriges kommuner i antal startade företag per invånare enligt Nyföretagarbarometern.

Bland våra företag finns exempel handel, företagstjänster, byggverksamhet och tillverkning. Totalt har vi cirka 8 800 företag i kommunen, och det gör oss till en attraktiv plats att arbeta i. Bland de större arbetsgivarna finns Kungsbacka kommun och Region Halland.

Att många vill driva företag i vår kommun gör också att vi måste kunna erbjuda mark. Kommunen planerar de närmsta åren att expandera kraftigt och bland annat byggs det nya industrimarker. Här kan du se var det finns mark ledig just nu.

 

– Kungsbacka har den lilla stadens fördelar för mig som företagare. Kontakten med kommunen är aldrig mer än ett telefonsamtal bort och jag kan vara med och påverka på ett helt annat sätt här. Säger Fredrik Skanselid, VD Hot Screen.

Just nu håller vi på att ta fram en ny översiktsplan, som ska visa hur vi kommer att använda våra mark och vattentillgångar. Här kan du som förtagare vara med och påverka.

Företagarna i Kungsbacka diskuterade den nya översiktsplanen.

Hållbar expansion

I Kungsbacka vill vi expandera hållbart - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi följer de globalt antagna målen när vi planerar för hur och var vi exploaterar mark. År 2030 ska klimatutsläppen i Kungsbacka kommun minska med 60 % per invånare – ett ambitiöst med väldigt viktigt mål. Vi arbetar exempelvis med att planera fler bostadsområden i närheten av pendelstationer men också bostadsområden som integrerar olika kategorier av människor. Social hållbarhet ligger högt på agendan i Kungsbacka - allt vi gör ska faktiskt genomsyras av hållbarhet. 

 

Sveriges mest robusta kommun

Som företagare har du större chans att hitta utbildad kompetens här än i flera andra delar av Sverige. Det är också flera i Kungsbacka som driver egna företag. Att vi är en företagsam kommun är vi glada för eftersom det bidrar till en levande och ständigt utvecklande plats. God hälsa och låg medelålder är också det faktorer som gör Kungsbacka till en attraktiv plats att driva sitt företag på.

2018 fick Kungsbacka utmärkelsen "Sveriges mest robusta kommun att möta framtiden" av WSP.

- Kungsbacka är den kommun i Sverige som har bäst förutsättningar att möta de förändringar som kännetecknar svensk ekonomi just nu, och även under överskådlig tid framöver. Det handlar om att hantera effekterna av hög migration, kunskapsintensiva tjänster och handel istället för traditionell industri, säger analytikern Mattias Frithiof på WSP.

Även invånarna ger Kungsbacka höga betyg. Hela 75 % av de som bor här kan rekommendera Kungsbacka som plats att bo och leva på till vänner och bekanta. (Källa: SCB 2019).