Sveriges mest robusta kommun

Kungsbacka präglas inte bara av havsnära naturupplevelser och närheten till storstaden. Vi är också en stabil kommun, med bra förutsättningar att möta framtiden.

Sveriges mest robusta kommun

2018 fick Kungsbacka utmärkelsen "Sveriges mest robusta kommun att möta framtiden" av WSP.

Robusthetsindexet väger samman tretton olika parametrar, Man tittar till exempel på befolkningsutvecklingen i kommunen, åldersfördelning, utbildning och inom vilka branscher folk arbetar samt vilken utbildningsnivå som dominerar.

– Kungsbackas topplacering beror främst på att både inrikes födda och utrikes födda från länder utanför Europa är i arbete. Dessutom har Kungsbacka lyckats placera sig på en hög och relativt jämn nivå inom alla de områden som ingår i analysen, fortsätter Mattias Frithiof.