Vårt digitala magasin

I dialog med företag har vi samlat det vi är stolta över i Kungsbacka i ett digitalt magasin, Kungsbacka - Västkustens befolkningsraket. Vi hoppas att det här är ett material som du och ditt företag kan använda för att beskriva Kungsbacka både för företagarkollegor, kunder och framtida medarbetare.

Magasinet: Kungsbacka - Västkustens befolkningsraket