Så växer Kungsbacka

Den som vill leva ett aktivt liv har mycket att välja på i Kungsbacka. Som en av Sveriges snabbast växande kommuner satsas det för fullt på nya idrottshallar, ett helt nytt badhus med tillhörande parkområde och en arena för evenemang.

- Vi vill ha en levande centrum med en attraktiv stadskärna med folkliv både på dagen och kvällen. En levande och varm stadsmiljö med trivsel och trygghet, säger Jessica Blume, platsutvecklare på Kungsbacka kommun.

På femtio år har Kungsbackas befolkning ökat med drygt 230 procent! Det är bland topp fem i landet. Kungsbacka står mitt i en stor pågående omvandling. En liten stadskärna ska bli en stor stadskärna när vi går från småstad till mellanstor stad. Förutom idrottshallar och badhus i centrum tar också kvarteret Valand plats mitt emellan centrum och köpcentret Kungsmässan. Här ska det finnas plats både för bostäder, butiker och XX.

I norra delen av Kungsbacka växer den naturnära stadsdelen Björkris fram. Här byggs det ytterligare bostäder, skola, förskola och motionsslingor och parkstråk tar form. Redan nu finns här 550 bostäder och det är ett mycket omtyckt och välplanerat område. Här har man tagit tillvara på närheten till naturen och det fina läget nära pendelstation och E6:an. Inte konstigt att så många trivs bra i Björkris!

Om tillväxttakten fortsätter kommer vi att vara 50 000 invånare i staden om några år. Det är inte illa!