Investeringsvilja i framtidens Kungsbacka

Här nämner vi de stora som investerar här.

Kungsbacka växer

Engelska skolan

Ny arena

Valand

Sydöstra centrum

Simhallen