Bli leverantör

Välkommen att göra affärer med oss!

Kungsbacka kommuns ambition är att så många företag som möjligt ska kunna vara med och lämna anbud i de upphandlingar som vi annonserar. 

För att bli leverantör måste du vara med och lämna anbud, men hur?  

För att delta i en offentlig upphandling behöver du känna till hur det fungerar. 

Du lämnar anbud elektroniskt via kommunens system TendSign. När du har loggat in anges det tydligt vilka krav som ska uppfyllas för att delta i upphandlingen. All kommunikation kring upphandlingen sker via Frågor och svar i systemet. 

För dig som anbudslämnare är det kostnadsfritt att ansluta sig till ett grundkonto hos Visma TendSign I den här filmen visas instruktioner för hur du lämnar anbud via Visma Tendsign.  

Tips till dig som lämnar anbud

Att lämna anbud är enklare än vad man kan tro. Nedan ger vi dig tips om vad du bör tänka extra på.

 • Börja i tid

  +

  Vi behöver ofta säkerställa våra affärer genom krav på certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att du läser igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudsdag.

 • Krav och villkor

  +

  Det är viktigt att du kan leva upp till angivna ”ska-krav” och att du accepterar de angivna avtalsvillkoren. Om du anser att kraven är otydliga eller motsägelsefulla så kan du hjälpa till att göra affären bättre genom att ställa en fråga till oss.

 • Ställ frågor och begär förtydliganden

  +

  Det är viktigt att du läser igenom och förstår samtliga krav och förutsättningar i hela upphandlingsdokumentet.

  I de fall något är oklart eller otydligt ställer du dina frågor direkt till oss i upphandlingsverktyget Visma TendSign via funktionen Frågor & Svar.

 • Komplett anbud

  +

  Kravet på likabehandling i lagen begränsar våra möjligheter att begära in förtydliganden och kompletteringar efter anbudstidens utgång. Det är därför viktigt att all information och all efterfrågad dokumentation finns i ert anbud vid inlämnandet.

Kontakta gärna