Så här levereras dina varor

I kommunen samordnar vi våra leveranser. En distributionscentral samlastar och levererar ut våra varor till de olika verksamheterna.

Fördelarna med samlastning är många. Transporterna anpassas till kommunens behov och Kungsbacka kommun kan genom detta ställa tuffare krav på bland annat fordon, fossilfritt bränsle och körsätt. Trafiksäkerheten ökar runt förskolor och skolor genom färre transporter.

Genom samordnad varudistribution kan alla leverantörer delta i kommunens upphandlingar utan att ha en egen transportlösning. Kommunen fixar transporten och leverantören märker upp sina kollin och leveranseraviserar sina sändningar på rätt sätt.

Samordningen infördes 2016 och transporterna sker helt fossilfritt med biogas.

Kontakta gärna