Upphandlingar och avtal

Det pågår löpande upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingsplanen visar förvaltningarnas inköpsbehov och vad kommunen har för avsikt att annonsera under året.

Vad upphandlas i kommunen? 

Kommunen levererar välfärdstjänster till våra invånare. Därför handlar vi upp allt ifrån badhus, bananer, belysning och bredband. 

Kommunen konkurrensutsätter också delar av sina verksamheter för drift hos privata aktörer, exempelvis drift av ett vård- och omsorgsboende eller en kiosk. 

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen visar de upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader som kommunen planerar att genomföra under kommande år. Du hittar upphandlingsplanen längst ner på den här sidan under Dokument.

Annonserade upphandlingar

Här kan du se en lista över pågående och annonserade upphandlingar.

Kommunens avtal och avtalsformer

Avtalsdatabasen hittar du våra upphandlade och pågående avtal. 

Nedan beskriver vi kortfattat om några olika begrepp som kan vara bra att känna till. 

 • Ramavtal

  +

  Kungsbacka kommun upphandlar varor och tjänster till ett värde av tre miljarder kronor per år. Av dessa omsätts ungefär hälften genom ramavtal. Ramavtal innebär att vi köper varor och tjänster för en avtalad tidsbestämd period.

  Om ni blir en av våra ramavtalsleverantörer innebär det att ni arbetar långsiktigt med oss, oftast under två till fyra års period. Alla leverantörer med ramavtal publiceras i kommunens e-handelssystem där vi hanterar både beställningar och fakturor elektroniskt samt att avtalstrohet gäller, det vill säga att kommunens beställare ska vända sig till aktuell ramavtalsleverantör vid inköp.

 • Förnyad konkurrensutsättning

  +

  Vissa avtal är byggda med möjlighet att använda Förnyad konkurrensutsättning, FKU. Detta innebär att leverantörer med ramavtal inom en avtalskategori får lämna in ett anbud på ett specifikt arbete. Detta alternativa beställningsflöde hanteras också i vårt e-handelssystem i en enkel process genom e-post förfrågan.

  Läs Förnyad konkurrensutsättning – Handledning för leverantörer om du vill veta mer.

 • Objektsupphandlingar och andra typer av kontrakt

  +

  Kommunen genomför även köp som inte löper över tid utan där det finns en leverans med kanske fortlöpande nyttjanderättsavtal, eller rena objektsupphandlingar. Det kan vara allt ifrån applikationer, projektstöd till konstutsmyckningar, konstgräsplaner och traktorer. Det är en stor variation på vilka varor och tjänster en kommun behöver.

 • Verksamhet som drivs av kommunen kan också utmanas

  +

  Dock får inte myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal utmanas. Inte heller det som bedöms vara olämpligt att lägga ut på någon form av entreprenad får utmanas. 

  När en utmaning kommer in till kommunen ska den berörda nämnden besluta om utmaningen godkänns eller inte. Hur en nämnd tar ställning till utmaningen bestäms av de lagar och inriktningsmål som styr den verksamhet som utmanas. 

  Om nämnden beslutar om avslag för utmaningen ska beslutet motiveras. 

  Godkänns utmaningen kommer ett normalt upphandlingsförfarande att genomföras. Den som lämnade in den ursprungliga utmaningen blir då en av flera anbudsgivare. Det finns alltså ingenting som säger att den som initierade utmaningen automatiskt får uppdraget att driva verksamheten. 
   
  Det är endast ett fåtal kommuner i Sverige som har utmaningsrätt. 

  Läs Vad gäller vid konkurrensprövning om du vill veta mer.

Kontakta gärna