Äldre

Du som på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i din dagliga livsföring kan få vård, omsorg och stöd av kommunen.

Inom verksamheten finns olika former av omsorg som exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, olika boendeformer, avlösning, dagomsorg, anhörigstöd samt daglig verksamhet.

Via rubrikerna i vänstermeny får du mer information om vilket stöd du kan få.