Biståndshandläggare

När du vill ansöka om stöd ska du kontakta biståndshandläggaren. Ditt efternamn och vilket område du bor i avgör vilken biståndshandläggare som har hand om ditt ärende. Handläggarna nås säkrast vardagar mellan klockan 08:30-09:30

Norr

Onsala

Efternamn A-J
0300-83 48 01

Efternamn K-Ö
0300-83 51 85

Kullavik, Vallda och Särö

Efternamn A-G
0300-83 51 87

Efternamn H-M
0300-83 51 86

Efternamn N-Ö
0300-83 51 89

Centrum

Hede, Älvsåker och Anneberg

Efternamn A-M
0300-83 58 55

Efternamn N-Ö
0300-83 46 25

Hammerö och Hålabäck

Efternamn A-K
0300-83 39 35

Efternamn L-Ö
0300-83 46 25

Nya Signeskulle, Gamla Signeskulle, Gårdskulla och Doktor Svedbergsgata

Efternamn A-O
0300-83 58 59

Efternamn P-Ö
0300-83 39 35

Kolla, Västra villastaden, Innerstaden (inkl Vallgatan) Söderstaden, Oskarsberg och Forsbäck

Efternamn A-H
0300-83 50 48

Efternamn I-Ö
0300-83 46 23

Varla

Efternamn A-G
0300-83 50 48

Efternamn H-Ö
0300-83 51 88

Söder

Fjärås

Efternamn A
0300-83 58 48

Efternamn B-F
0300-83 48 45

Efternamn G-Ö
0300-83 46 02

Åsa och Frillesås

Efternamn A-D
0300-83 58 48

Efternamn E-K
0300-83 48 45

Efternamn L-Ö
0300-83 42 99

Planeringsteamet

För dig som vårdas eller vårdats på sjukhus och behöver stöd efter utskrivning samt för dig som vistas på korttidsboende efter sjukhusvistelse.

Biståndshandläggare Camilla Falk
0300-83 49 82
camilla.falk@kungsbacka.se

Biståndshandläggare Karina Jansson
0300-83 52 90
karina.jansson@kungsbacka.se 

Biståndshandläggare Christina Hulander
0300-83 52 42
christina.hulander@kungsbacka.se    

Biståndshandläggare Maria Carrasco Berndtsson
0300-83 39 20
maria.berndtsson@kungsbacka.se

Uppsökande verksamhet

Camilla Holmberg
0300-83 82 27
camilla.holmberg@kungsbacka.se

Ann-Charlotte Berntsson
0300-83 82 25
ann-charlotte.berntsson@kungsbacka.se

Anhörigstöd

Bodil Herfors
bodil.herfors@kungsbacka.se

Marianne Andersson
marianne.b.andersson@kungsbacka.se

Tfn: 0300-83 42 29, 0300-83 74 85

Avgiftshandläggare

Lotta Abrahamsson
0300-83 51 99
charlotte.abrahamsson@kungsbacka.se   

Linda Nordfält
0300-83 58 52
linda.nordfalt@kungsbacka.se

Avgiftshandläggare/ Administration

Taina Sjöberg Petersson                                             
0300-83 43 28
taina.sjoberg@kungsbacka.se                               

Bostadsanpassningsenheten

Norr
Jan Kylberg
0300-83 40 65
jan.kylberg@kungsbacka.se

Centrum
Olga Wallgren
0300- 83 82 32
olga.wallgren@kungsbacka.se

Söder
Inger Karlund
0300- 83 58 58 
inger.karlund@kungsbacka.se                                                                                

Bosamordnare

Victoria Larsson
0300-83 49 80
victoria.larsson@kungsbacka.se   

Äldrekonsulent

För dig som behöver råd, stöd eller vägledning i frågor som rör Vård & Omsorg.

Eva Fornbäck
0300-83 39 15
eva.fornback@kungsbacka.se                                                                                     

Metodhandledare

Emelie Johansson
0300-83 52 07
emelie.johansson@kungsbacka.se

Christina Studt
0300-83 49 81
christina.studt@kungsbacka.se

Enhetschef

Biståndshandläggare och planeringsteam
Sofia Wirdmo
0300-83 58 53
sofia.wirdmo@kungsbacka.se

Avgifter, bosamordning, bostadsanpassning och förebyggande verksamhet.
Vik. Annika Fryckberg
0300-83 58 73
annika.fryckberg@kungsbacka.se

Verksamhetschef

Pia Berglund
0300- 83 58 56 
pia.berglund@kungsbacka.se