Biståndshandläggare

När du vill ansöka om stöd ska du kontakta biståndshandläggaren. Ditt födelsedatum och vilket område du bor i avgör vilken biståndshandläggare som har hand om ditt ärende.

Norr

Onsala, Vallda, Särö, Kullavik, Kolla, Västra Villastaden, Varla, 
Innerstaden (inklusive Vallgatan), gamla Signeskulle och Söderstaden.

Biståndshandläggare

Område 1: Född dag 3,4, 8, 23
0300-83 51 86
     

Område 2: Född dag 9,1,0, 22, 24, 28
0300-83 51 89

Område 3: Född dag 12-15
0300-83 48 01

Område 4: Född dag 18-21
0300-83 51 87

Område 5: Född dag 26, 27, 29, 30, 31
0300-83 46 23

Område 6: Född dag 1, 2, 6, 7, 17
0300-83 51 85

Område 7: Född dag 5, 11, 16, 25
0300-83 46 25

Söder

Anneberg, Älvsåker, Fjärås, Åsa, Frillesås, Hammerö, Hålabäck, Hede, Gårdskulla, Signeskulle samt Doktor Svedbergs gata

Område 8: Född dag 7, 10, 11, 31
0300-83 46 02

Område 9: Född dag 14-18
0300-83 50 48

Område 10: Född dag 6, 9, 26, 28, 29
0300-83 42 99

Område 11: Född dag 8, 12, 22, 27
0300-83 58 48
       

Område 12: Född dag 3, 4, 5, 30
0300-83 51 88

Område 13: Född dag 13, 19, 20, 21, 23
0300-83 58 49

Område 14: Född dag 1, 2, 24, 25
0300-83 48 45

Bostadsanpassningsenheten:

Jan Kylberg
0300-83 40 65
jan.kylberg@kungsbacka.se

Olga Wallgren
0300- 83 82 32
olga.wallgren@kungsbacka.se

Anna-Karin Andersson
0300- 83 58 58                                                                                                     annakarin.andersson2@kungsbacka.se

 

Planeringsteamet

Biståndshandläggare Camilla Wallin
0300-83 58 51   
camilla.wallin@kungsbacka.se 

Biståndshandläggare Camilla Falk
0300-83 49 82
camilla.falk@kungsbacka.se

Biståndshandläggare Karina Jansson
0300-83 52 90
karina.jansson@kungsbacka.se 

Biståndshandläggare Christina Hulander
0300-83 52 42
christina.hulander@kungsbacka.se    

Biståndshandläggare Rebecka Andersson
0300-83 39 35
rebecka.andersson@kungsbacka.se                                                                                        

Boteam

Biståndshandläggare: Maria Carrasco Berndtsson
Personer på vård- och omsorgsboende: dag 1 – 7, 31
0300-83 58 59
maria.berndtsson@kungsbacka.se

Biståndshandläggare: Vakant, telefon kopplad till handläggare
Personer på vård- och omsorgsboende: dag 8 – 14
0300-83 39 13
cecilia.nordstrom@kungsbacka.se

Biståndshandläggare: Eva Fornbäck
Personer på vård- och omsorgsboende: dag 15 – 22
0300-83 39 15
eva.fornback@kungsbacka.se  

Biståndshandläggare: Charlotta Moberg
Personer på vård- och omsorgsboende: dag 23-31
0300-83 58 55
charlotta.moberg@kungsbacka.se  

                                                

Metodhandledare IBIC

Malin Elofsson
0300-83 52 07
malin.elofsson@kungsbacka.se

Metodhandledare

Christina Studt
0300-83 49 81
christina.studt@kungsbacka.se

Enhetschef

Sofia Wirdmo
0300-83 58 53
sofia.wirdmo@kungsbacka.se

Verksamhetschef

Pia Berglund
0300- 83 58 56 
pia.berglund@kungsbacka.se

Avgiftshandläggare

Lotta Abrahamsson
0300-83 51 99
charlotte.abrahamsson@kungsbacka.se                                                

Nataliya Lazarenko Klein
0300-83 43 28
nataliya.lazarenko-klein@kungsbacka.se                                     

Bosamordnare och administratör

Victoria Larsson
0300-83 49 80
victoria.larsson@kungsbacka.se                                                                                         

Administration/ Bostadsanpassning 

Linda Nordfält
0300-83 58 52
linda.nordfalt@kungsbacka.se