Det här lovar vi

När du ansöker om särskilt boende

Vi garanterar att du ska få beslut inom en månad efter att du ansökt om särskilt boende. Om du kommer från annan kommun ska du få beslut inom två månader. Du lovar att bidra med uppgifter som behövs för planering och dokumentation.

När du fått beslut om särskilt boende

När du har fått beslut om en plats på särskilt boende garanterar vi att du i möjligaste mån kommer att erbjudas plats på det boende du önskar. Vi garanterar att du får ett erbjudande om plats på äldreboende inom tre månader. För att få plats på just det boende du önskar kan det dock innebära att du får vänta längre tid än tre månader.

När du ansöker om korttidsplats

För att ansöka om korttidsplats tar du kontakt med en biståndshandläggare som gör en bedömning utifrån dina behov. Du lovar att bidra med uppgifter som behövs för planering och dokumentation.Vi garanterar att du, när du ansökt om korttidsplats, ska få ett beslut inom 14 dagar.

När du ansöker om hemtjänst

Vi garanterar att du när du ansökt om hemtjänst ska få ett beslut inom 14 dagar. Du lovar att bidra med uppgifter som behövs för planering och dokumentation.